Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Dòng lệ biết ơn

Bác ơi! Đôi mắt thánh nhân
Phong hàm Đại tướng vì dân cho đời
Võ Nguyên Giáp một con người
Tận trung với nước trọn đời vì dân
Trải hai thế kỷ lừng danh
Khiến cho đế quốc thực dân điêu tàn
Hôm nay về cõi niết bàn
Chẳng màng chi đến những miền phồn hoa
Ấm nơi đất mẹ quê nhà
Khiên trung trấn ải Hoàng Sa sinh tồn
Bao dòng nước mắt biết ơn
Năm châu sáng tỏ thêm đường nghĩa nhân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét