Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Nhắc nhau

Răng môi sao lại nỡ lừa nhau
Biển động lộ ra lũ cướp tàu
Yên trí hậu phương tôi giữ hộ
Vững tâm tiền tuyến tiến vào sâu
Bác mình cảnh giác họa lường trước
Tổ quốc vinh quang phúc được mau
Bành trướng ngày đêm ngay sát nách
Cháu con muôn thuở nhắc cùng nhau

0 nhận xét:

Đăng nhận xét