Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Thương mẹ

Ngôi nhà mái ngói vẹo siêu
Thân gầy còm cõi những chiều đêm mưa
Tưởng đâu xây lại ngôi nhà
Để mẹ vui hưởng tuổi già dài lâu
Đêm dài lẻ bóng canh thâu
Đột nhiên mẹ ngã nỗi đau tuổi già
Cho dù con cháu cách xa
Quyết đưa chạy chữa cũng là tận tâm
Mệnh người tận tháng tận năm
Nỗi đau mất mẹ cho lòng quặn đau
Hiếu tang trọn vẹn trước sau
Cũng là đền đáp ân sâu nghĩa tình
Cầu mong mẹ được phúc lành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét