Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Niềm vui

Chiều tan học đón cháu về
Ông vừa gặp cháu, cháu khoe cháu cười
Ông ơi: Cháu được điểm mười
Công của ông đấy! Ông thời vui không?
Ông cười: Ờ! Cháu của ông!
Thức khuya dậy sớm là công của bà
Điểm mười là những bông hoa
Mà cháu đã tặng công bà, công ông
Cháu gắng mà học nghe không?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét