Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Về quê

Nghỉ hè ông cháu về quê
Đến nhà đã thấy lúa về đầy sân
Trong vườn đầy tiếng ve ngân
Mừng cho mùa vụ mười phần bội thu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét