Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Đừng quên

Cây xanh bởi thán khí trời
Ô xi nhường lại cho đời nhân gian
Rừng xanh là bạc là vàng
Cho nhựa gỗ, quả chứa chan tình người
Lưu giữ nước ngọt cho đời
Ngăn nạn hồng thủy giữ trời bình yên
Mọi người tạo lập thói quen
Phủ xanh đất trống, trồng thêm cây rừng
Mùa xuân phát động đã từng
Làm theo lời Bác xin đừng ai quên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét