Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Hỏi con


Từ ngày con đi lấy chồng
Mẹ hỏi thực lòng làm được những chi
Thưa mẹ: Chưa làm được gì
Chỉ ăn và đẻ còn gì thời gian
Mọi điều tính toán lo toan
Con đều ỉ lại ở bên nhà chồng
Con ơi lòng mẹ đau lòng
Con còn như vậy là không được rồi
Hãy mau bừng tỉnh đi thôi
Phải bằng hành động xây đời tương lai
Tuổi xuân con hãy còn dài
Hãy tự quyết định tương lai cuộc đời
Tự mình, phải tự mình thôi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét