Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Đường đời

Đã từ gian khổ đi lên
Ai ai cũng cố luyện rèn gắng công
Còn người sẵn sống ung dung
Sẵn ăn, sẵn có cõi lòng thảnh thơi
Tự kiêu, tự đại một thời
Dẫn đến hậu họa cuộc đời bỏ đi
Làm người phải biết nghĩ suy
Gắng công bươn chải việc gì chẳng xong
"Thất bại là mẹ thành công"
Biết vươn tới để ung dung đường đời.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét