Pages

Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Sống mãi Điện Biên

Trang sử Anh Hùng sáu chục năm
Điện Biên góp lửa diệt xâm lăng
Đỉnh cao Tướng Giáp giành phần thắng
Hào thấp Tổng Đờ* gánh phận thua
Du kích đánh Tây - Tây phải gục
Pháo binh phản kích Pháp không ngờ
Chủ Quyền Tổ Quốc cần tôn trọng
Mọi kẻ xâm lăng ắt sẽ thua

Chú thích *: Tổng chỉ huy Đờ Cát

0 nhận xét:

Đăng nhận xét