Subscribe:

Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Giới thiệu tác giả

Tên thật: Ngô Văn Hoa
Ngày sinh: 12/1/1941
Điện thoại: 01682360408
Địa chỉ: Số nhà 64, KTT Trung Đoàn 17 xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
Hội viên:
- CLB thơ Việt Nam huyện Ý Yên - Nam Định
- CLB thơ Việt Nam huyện Thanh Trì - Hà Nội
- CLB thơ phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội
- Thi đàn Việt Nam
Tác phẩm in chung:
- Hương Đất Việt
- Hoàng Liệt thơ (nhiều tập)
- Liên Hương Bắc Ý (nhiều tập)
- Ý Yên thơ (nhiều tập)
- Xanh mãi với thời gian

0 nhận xét:

Đăng nhận xét